Tacho Solutions je radionica za pregled, kalibraciju (baždarenje), ugradnju i popravke tahografa. Ovlašćeni smo od strane Agencije za bezbednost saobraćaja.

Na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, sva vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 t kao i vozila koja služe za prevoz putnika moraju imati kalibrisan uređaj - tahograf za evidentiranje radnih vremena i obaveznog odmora vozača.

Poslovi naše radionice za tahografe

  • Ugradnja i aktivacija VDO tahografa
  • Kontrola i pregled svih vrsta tahografa
  • Opravka i demontaža VDO tahografa
  • Prvo overavanje Motometer EGK-100 tahografa
  • Poslovi na graničniku brzine
  • Očitavanje kartica vozača za digitalne tahografe

Naša tahografska radionica poseduje licencu AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA.

Tacho Solutions DOO

Adresa Pančevački put 77, 11210 Krnjača, Beograd

Email tachosolutions@gmail.com

Servis 011/2712-789

Tehničari 062/616510, 064/6164128

Matični broj 21092185

PIB 108912045